Stam


Vanaf je 18e jaar kun je lid worden van de Stam. De Stam
bestaat uit een fanatieke club jongens en meiden vanaf 18
jaar. Veel van ons steken de vrije tijd in het leiding geven bij
een jongere speltak van de club.

De Stam bepaalt zijn eigen weg. Regelmatig worden er bijeen-
komsten, kampeerweekendjes, feesten, rondjes stappen, uitjes
en diverse activiteiten georganiseerd, soms ook in samen-
werking met andere speltakken of andere scoutinggroepen.

De Stam vervult binnen de groep een aparte rol: naast het leidinggeven van andere
speltakken, helpt de Stam ook bij groeps-actiteiten. Maar de Stam is er ook voor zichzelf,
een gezellig club mensen die regelmatig samen iets leuks plannen en doen.