De Paul Krugergroep is opgericht op 10 oktober 1938. Het ging goed met deze nieuw 
              opgerichte groep. Zo goed zelfs, dat er in oktober 1945, vanwege een overschot aan 
              leiding en kinderen, werd besloten om een nieuwe groep op te richten. Dit was groep 28, 
              de jan van Riebeeckgroep, later is deze groep weer te ziele gegaan.

              Toch had de toenmalige Paul Krugergroep het in die tijd niet makkelijk, zeker niet als het 
              ging om de accommodatie. Vanaf de oprichting heeft de groep, door Zuilen, rondgezworven. 
              In eerste instantie maakte de groep gebruik van het groepshuis van een andere 
              scoutingroep. Vanaf 1940 heeft de groep gebruik gemaakt van een loods achter de 
              Bessermerlaan in zuilen, welke was geschonken door Werkspoor. Op 5 april 1941 werd de 
              padvinderij door de Duitse bezetters verboden en werd het groepshuis verzegeld. Vanaf juni 
              1945 draaiden we in de open lucht en in de winterperiode Kregen we onderdak boven drukkerij 
              Labor aan de Amsterdamse-straatweg.


Op 1 april 1950 verhuisde de groep naar een nieuw gebouw 
aan de loswal achter de Prinses Irenelaan. Het gebouw 
kostte € 1.627,- en was gedeeltelijk gefinancieerd uit een 
soort wederopbouwfonds. Voor het restant verschafte een 
aantal ouders renteloze leningen. 

Na de annexatie van de gemeente Zuilen door de gemeente 
Utrecht moest het troephuis aan de loswal wijken voor 
woningbouw. Het clubhuis werd “steen voor steen” afgebroken
en opgebouwd op de huidige locatie aan de Daalseweg, die 
we van de Jacobusparochie en later van de gemeente Utrecht 
in erfpacht kregen. 

              In mei 1957 verhuisden we naar het herbouwde onderkomen. Snel was het troephuis al te klein. 
              Daarom werd er besloten om in de voormalige borstelfabriek aan de Daalseweg  twee lokalen te 
              huren voor de hordes. Omdat dit geen ideale situatie was, werd in 1963 de helft bijgebouwd. 
              De kosten voor de verbouwing waren hoog. Daarom werd er door de aannemer een casco 
              neergezet, dat door de leiding en ouders werd afgebouwd. De opening vond plaats op 7 mei 1965.

              Dit bleef zo tot 1982, want toen kwamen er twee nieuwe onderdelen bij ons groep; de rowans 
              en de bevers. Daarom werd besloten om achter het troeplokaal een lokaal met een extra 
              kastruimte ernaast te bouwen. Van deze uitbreiding en volledige verbetering van het troephuis 
              hadden wij niet lang plezier, want op dinsdag 19 augustus 1986 om 04.00 uur brandde het 
              troephuis af. Er werd besloten om op dezelfde 
              plaats een nieuw gebouw op te trekken, dat 
              aan de eisen van deze tijd voldeed. Het 
              nieuwe troephuis kon mede gebouwd worden 
              door de inzet van  alle leden en met financiële
              hulp van bedrijven en fondsen.

              Op 16 mei 1987 werd het gebouw officieel in
              gebruik genomen. Tien jaar later werd de groep
              weer getroffen door een grote brand. Weer
              was het troephuis volledig verwoest. Wederom
              zette iedereen zijn schouders er onder en een
              jaar later werd het nieuwe gebouw geopend.

              Tot op de dag van vandaag is de Daalseweg 
              148 de plek waar alle activiteiten plaatsvinden.

              De Paul Krugergroep droeg nummer 18, d.w.z. dat we als 18e groep werden opgericht. 
              Op 1 januari 1988 werd de naam veranderd in Scouting PeKa 18. PeKa 18 is één van de 1300 
              groepen in Nederland en één van de 10 groepen uit de stad Utrecht.

              In de hele wereld zijn meer dan 35 miljoen mensen lid van scouting. In Nederland is scouting 
              één van de grootste jeugdorganisaties met meer dan 120.000 leden.