Contributie 
              
Scouting is met opzet niet duur. Wij kunnen de contributie laag houden door verschillende 
              subsidies en inkomsten uit de verhuur van ons gebouw en het terrein.
 

 

Speltak

Bedrag per jaar

 

Bevers
Welpen
Verkenners
Rowans
Stam
Kaderleden

€ 95,-
€ 95,-
€ 95,-
€ 95,-
€ 60,-
€ 60,-

     U-Pas 50 % korting (alleen na opgave van U-pasnummer).

     Als je in aanmerking komt voor U-paskorting, dan vervallen bovenstaande meerkinds-kortingen. 
     Elk kind krijgt dan een U-paskorting.

     Betalingen kunnen gestort worden op: rekening 1818492, 
     tnv. Stichting Peka 18 Afd. Groep, Utrecht.


           V
erzekeringen
              
Onze leden zijn via Scouting Nederland collectief verzekerd: tegen ongevallen indien er voor 
              zover geen aanspraak op vergoeding krachtens enige andere verzekering of voorziening, al 
              dan niet van andere datum, kan worden gemaakt. Verzekerd voor aansprakelijkheid (indien 
              niet zelf verzekerd). Verzekerd zijn de ouders van de leden, wanneer deze worden 
              aangesproken voor schade, toegebracht aan derden door hun minderjarige kinderen gedurende 
              de tijd, dat deze zich bevinden onder toezicht van leid(st)ers. Voor schade aan goederen 
              geldt een eigen risico van € 35,- per gebeurtenis.

         
     Voor schade aan kleding, bril e.d. wat niet door de verzekering wordt gedekt, aanvaardt onze 
              vereniging geen aansprakelijkheid. De aard van de activiteiten brengt enig risico mee voor 
              beschadigingen. Houd daar rekening mee: neem geen dure kleding en kostbaarheden mee naar 
              scouting!


           Communicatie
           
     Contact tussen ouders, jeugdleden en onze groep is erg belangrijk. 
              De leiding houdt de leden en ouders op de hoogte van bijzondere activiteiten, ouderavonden 
              e.d. Daarnaast ontvangen leden een aantal keer per jaar ons clubblad 'De Boemerang'. Hierin 
              staan onder meer mededelingen van het bestuur en leidingen. Ook wil de leiding graag 
              eventuele bijzonderheden (medische gegevens en evt. bijzonder gedrag e.d.) weten, zodat zij 
              daar in het belang van de leden rekening mee kunnen houden. De jeugdleden ontvangen tevens 
              een magazine van Scouting Nederland, afgestemd op de doelgroep (speltak).


           Oudercommissie
           
     De oudercommissie bestaat (zoals de naam al zecht) uit ouders. Elk lid vertegenwoordigt de 
              ouders van de jeugdleden van een van de speltakken bevers, welpen, verkenners en rowans. 
              De oudercommissie behartigt de belangen (van de ouders) van de jeugdleden. Hierbij gaat het 
              met name om de inbreng van reacties van ouders op de belevingen van hun kind(eren). 
              Ook kunnen zij helpen bij het organiseren van activiteiten 
              Voor vragen of informatie kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


           Uniform
              Leden van Scouting zijn herkenbaar aan het uniform. Het is een middel om de eenheid te tonen, 
              net als bij voetbal. Het uniform laat ook zien dat je bij Scouting hoort. Alle leden van onze groep 
              dragen bij het uniform een bruin / grijze das. Daarbij dragen de verkenners een pet of baret. De 
              kleur van de blouse of trui verschilt per speltak. Het uniform dient het lid zelf aan te schaffen. 
              Alle onderdelen van het uniform kun je bestellen bij de scoutshop. Gegevens van scoutshop in 
              Utrecht zijn: 

             
Verlengde Hoogravenseweg 150 A,
              3525 BL Utrecht
              030-289 04 19
              Website scoutshop 

              Soms heeft iemand een uniform ter overname. Informeer hiernaar bij de leiding.

       
           B
eëindigen Lidmaatschap
           
     De beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. Over de reeds aangevangen 
              betaaltermijn vindt géén restitutie van de contributie plaats.

              Hoe moet je opzeggen?
              1) Stel de leiding van de speltak op de hoogte.
              2) Zeg het lidmaatschap per e-mail op: zie contact
              3) Zet de eventuele betalingsmachtiging bij uw bank stop.